Julian Lennon, låtskriver og filantrop. Foto: Unsplash / John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com / Wikimedia Commons / CC.

– Skogene er avgjørende for å opprettholde livet på jorda, og urfolk sitter med nøkkelen til hvordan vi kan beskytte denne uvurderlige ressursen, sier Lennon.

I juni 1972 ble det holdt en FN-konferanse i Stockholm, i ettertid sett på som den første internasjonale miljøkonferansen. I erklæringen som kom ut fra de 113 deltakende landene den gangen ble miljø, fattigdom og utvikling satt inn i en større sammenheng. Ut av konferansen kom Stockholm-erklæringen med en handlingsplan for miljøet.

Årets konferanse – et nytt startpunkt

Stockholm +50 markerer at 50 år har gått siden den historiske konferansen. I neste uke, 2. og 3. juni er Stockholm nok en gang vertskap for en miljøkonferanse der linjene trekkes bakover i tid til 1972, samtidig som dagens presserende virkelighet er møtets egentlige agenda.

FN skriver at årets konferanse «er utformet slik at den skal være startpunktet for en avgjørende, akselererende internasjonal enighet, og gjenoppdagelse av hvordan vi kan nå bærekraftsmålene for 2030, Parisavtalen og et rammeverk for globalt biologisk mangfold.»

Konferansen i Stockholm vil være en arena der man skal lære av erfaringer som er gjort, og der avgjørende tiltak for å sikre en sunn planet skal opp til behandling, heter det.

Concert for Climate

Dette skjer samme uke som verdens miljødag også finner sted, 5. juni. Klemt i mellom disse datoene, på lørdag 4. juni, holder organisasjonen Everland en konsert, «Concert for Climate», og det er her Julian Lennon kommer inn. Everland står bak programmet REDD+, et FN-initiert program for å redusere globale klimagassutslipp fra avskoging og naturødeleggelse.

Julian Lennon er engasjert av Everland til å lage en sang til en dokumentarfilmserie om skogbevaringsperosjekter i Sør-øst Asia, Latin-Amerika og Afrika. Konserten holdes i Fotografiska museum i Stockholm, og den skal i tillegg strømmes her.

Her er de første tekstlinjene i Julian Lennons nye sang:

We gonna Change…Change 

Change the World Together.

You and I and everyone forever

We gonna Change…Change

Change the World Together

You and I and everyone forever…

– Da jeg forstod hvor stor betydning skogbevaringsprgrammene til Everland har, der de setter urfolks rettigheter og lokale investeringer i sentrum, ble jeg overbevist om at jeg måtte lage en sang for filmserien som minner hver og en av oss om det avgjørende behovet for å verne om naturen. Skogene er avgjørende for å opprettholde livet på jorda, og urfolk sitter med nøkkelen til hvordan vi kan beskytte denne uvurderlige ressursen, har Lennon uttalt om sangen han har skrevet.

Blant de andre artistene som deltar på konserten er Julian Marley and The Uprising, Gennady, Raquel Bitton, Rusty Watson & The Legacy Singers med Solid Gospel, og All Ways med Dara Hart og Josh Tosteson.


- Annonse -