Hugo Dijkgraaf (f.v.) (Wintershall Dea), Anders Opedal (Equinor), Mario Mehren (Wintershall Dea) og Grete Tveit (Equinor). (Foto: Thor Oliversen / Wintershall Dea).

Equinor og Wintershall Dea har avtalt å utvikle en omfattende verdikjede for karbonfangst og -lagring (CCS), som knytter aktører som slipper ut CO2 på kontinentet sammen med lagringsanlegg på norsk sokkel.

Det opplyser Equinor i en pressemelding i dag.

Det norsk-tyske CCS-prosjektet (NOR-GE) har som ambisjon å gi et viktig bidrag til å redusere europeiske klimagassutslipp, og tar sikte på å etablere verdikjede og infrastruktur for trygg transport, injeksjon og lagring av CO2 i egnede reservoarer på den norske kontinentalsokkelen, skriver Equinor.

– Dette er et solid energisamarbeid som støtter de europeiske industriklyngenes behov for å avkarbonisere sine virksomheter. Wintershall Dea og Equinor ønsker å bidra til energiomstillingen, og vil bruke kompetanse og erfaring fra begge selskaper til å jobbe med myndigheter og partnere for å nå målet om netto null, sier Equinors konsernsjef, Anders Opedal.

Partnerskapet skal etter planen knytte sammen Tyskland, den største kilden til CO2-utslipp i Europa, og Norge.

– Wintershall Dea og Equinor vil samarbeide for å etablere tekniske og kommersielle løsninger for utvikling av en verdikjede for CCS på tvers av landegrensene i Europa, og jobbe med myndighetene for å etablere et rammeverk som kan gjøre dette mulig. Vi vil bygge på vårt nære samarbeid og starte på et nytt kapittel i det tysk-norske partnerskapet, sier konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea.

Planen er å bygge en om lag 900 kilometer lang rørledning med åpen tilgang, som skal knytte et oppsamlingssenter for CO2 i Nord-Tyskland sammen med lagringsanleggene i Norge før 2032. Rørledningen ventes å få en kapasitet på 20-40 millioner tonn CO2 i året, noe som tilsvarer om lag 20 prosent av alle industriutslipp i Tyskland per år. Prosjektet vil også vurdere en foreløpig løsning der CO2 etter planen skal transporteres med skip fra eksportsenteret for CO2 til lagringsanleggene.

Wintershall Dea og Equinor har også planer om å legge inn felles søknader om lisens for lagring av CO2 til havs, med mål om å lagre mellom 15 og 20 millioner tonn i året på norsk sokkel, heter det.


Denne saken er basert på en i hovedsak uredigert pressemelding fra Equinor.

- Annonse -
Vil du annonsere her?