Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Foto: Kjetil Aasmundsson.
Klimautvalget 2050 legger fram sin rapport i Stavanger i dag. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) er mottaker og får det som trolig er en svært uønsket beskjed.

SAKEN ER OPPDATERT

Klimautvalget ber nemlig regjeringen om å utarbeide en strategi for utfasing av norsk olje- og gassvirksomhet.

I tillegg ber utvalget om at alle nye oljetillatelser stilles midlertidig i bero, inntil en slik strategi er lagt fram.

– I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som
utgangspunkt. Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, sier utvalgsleder Martin Skancke.

Utvalget skriver at klimamålene skal nås sammen med andre viktige samfunnsmål, og politikken for andre mål må være forenlig med lavutslippssamfunnet.

«Mye av det som må gjøres for å nå klimamålene, er også lurt av andre hensyn. Å ta vare på naturen, legge om til et sunnere og mer plantebasert kosthold, og få en mer sirkulær økonomi er bra av flere grunner. Vi må tenke i et lengre tidsperspektiv, og mer på tvers
av sektorer», skriver utvalget.

– All økonomisk aktivitet må være innenfor rammene til naturen

I rapporten anbefaler utvalget hvordan rammene for all politikk bør være for at målene skal nås.

– Å bli et lavutslippssamfunn avhenger av mange små og store beslutninger, i både offentlig og privat sektor. Disse beslutningene må ta utgangspunkt i hvor vi vil være i 2050. Det er ut fra dette perspektivet vi må finne gode løsninger på dagens utfordringer, sier Skancke.

Utvalget peker i pressemeldingen på at omstillingen til et lavutslippssamfunn vil kreve ressurser som kraft, arealer, naturressurser og arbeidskraft og kompetanse. Alle disse ressursene er knappe. Derfor må løsningene være ressurseffektive, og ressursbruken i ulike sektorer må avveies mot hverandre.

All økonomisk aktivitet må skje innenfor de rammene naturen setter, slår utvalget fast.

Dette punktet vil norske politikere måtte ta stilling til i tiden framover. Skjermdump.
Overrasket over utvalgets tydelighet

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, er foreløpig «kjempefornøyd» med utvalgets konklusjoner. Han er heller ikke entydig overrasket.

– Vurderingene til utvalget er i tråd med Naturvernforbundets sine, og de er nødvendige for å nå klimamålene. Men jeg er overrasket over at utvalget er så tydelig, sier han til Naturpress.

En av utvalgets medlemmer er Klaus Mohn. Han er professor i økonomi og rektor ved Universitetet i Stavanger. Mest interessant i denne forbindelse er at han er forhenværende sjeføkonom i Statoil, nå Equinor.

– Mohn har ikke hatt noe forhåndsbestemt syn, slik jeg ser det, kommenterer Gulowsen. – Utvalget har hatt en grundig prosess, og de har tatt i mot mange innspill. Lederen i utvalget, Martin Skancke, er heller ikke en «lettvinn miljøprofil».

– Innøvd talepunkt

Arbeiderpartiets mantra i oljepolitikken er at oljenæringen skal utvikles, ikke avvikles, uansett klimapolitikk. Konklusjonene til klimautvalget står steilt i mot denne holdningen. Men den nye klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen fastholder Aps standpunkt. I en kommentar til E24 avviser han at partiet snur om på dette.

– Også i en verden som skal fase ut fossile energikilder så er det rom for å utvikle norsk sokkel, sier Bjelland Eriksen.

Truls Gulowsen sier dette minner han om hva han er blitt vant til klimapolitikken.

– Dette er innøvde talepunkter som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. At han sier dette nå er kanskje forståelig ut fra hans lojalitetshensyn. Men jeg håper at han om noen uker kanskje er mer lojal mot virkeligheten, sier Gulowsen.

– Veldig godt å se

Rune Woldsnes er en norsk klimaaktivist som blant annet er involvert i Stop Rosebank-kampanjen i Storbritannia. Equinor er hovedoperatør for Rosebank-feltet. Nylig fikk prosjektet godkjennelse av britiske myndigheter. Woldsnes uttaler dette i en epost til Naturpress:

– Equinor planlegger å bygge Storbritannias største oljefelt Rosebank, som skal produsere olje fram til 2051. Feltet vil med stor sannsynlighet føre til at Storbritannia ikke når sine egne klimamål. Det er veldig godt å se at Klimautvalget tar denne typen problematikk på alvor.  Tiden må være forbi hvor Norge, ofte med Equinor i spissen, akselerer klimaendringene utenfor Norges grenser, sier Rune Woldsnes.


- Annonse -