Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Anders Jakobsen

Anders Jakobsen
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
 I forbindelse med et annet prosjekt kom fagdirektør Åsmund Bjordal i sommer tilfeldigvis over et dokument fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) fra 1971. Notatet beskriver Havforskningsinstituttets (HI) hvaltokt utenfor kysten av Labrador i Canada, og det er spesielt én setning som er interessant: «A bundle of waste sheet plastic was found...