Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Iselin Paris

Iselin Paris
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
Dei første fire dagane ved COP23 i Bonn er unnagjort. To pristildelingar til høvesvis USA og Frankrike vart lagt merke til.  Fyrst litt om tap og skade. Omgrepet tap og skade tyder i samband med klimasaka den påverknaden frå klimarelaterte hendingar som oppstår trass i at ein har gjort tiltak for å...