Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Paal Frisvold, Europeiskpolitikk.no

Paal Frisvold, Europeiskpolitikk.no
1 ARTIKLER 0 KOMMENTARER
(ANALYSE) I henhold til Paris-avtalen skal alle land vedta konkrete planer for hvordan de skal kutte utslipp frem mot 2050. I EU tar slike planer tid.  Europakommisjonen la frem en plan med åtte forskjellige scenarier allerede i november i fjor, for hvordan EU-landene kan nå målsetningen på en mest mulig...