Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: algevekst

Oslofjorden sliter med algeoppblomstring og til dels økologisk kollaps. En betydningsfull årsak er avrenning fra sprengstein i deponier og veifyllinger.