Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: bergen kommune

Etter at fjorårets arrangement ble avlyst på grunn av korona, er det nå klart for nattevandring for FNs bærekraftsmål i Bergen.