Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: bioenergi

Årsforbruket av bioenergi var forventet å øke med inntil 14 terawattimer (TWh) fra 2008 til 2020, men var i 2016 økt med bare 1,6 TWh. – Satsingen er spredt på flere departementer og virksomheter og preges av lite samordning av både mål, strategier og tiltak, kommenterer riksrevisor Per-Kristian Foss på...