Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: bompenger

Helbom

Nok er nok? Med utgangspunkt i protesten mot bompengeringen på Jæren sprer motstanden seg nå fra bygd til by, og over hele landet. Folk som ikke har tilgang på trikkelinjer eller 20-minuttersruter er sinte og fortvilet fordi de stadig oftere må kjøre gjennom digitale portaler for å få det grønne...