Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Breeze Three Energy

Kraftproduksjonen fra vindparkene tilsvarer til sammen 1,4 prosent av det årlige samlede forbruket til norske husholdninger.