Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: #climatebreakdown

I en fersk tweet legger George Monbiot fram forslaget om å kutte ut begrepet "climate change/klimaendringer", i dagligtale. Han foreslår i stedet å bruke begrepet "climate breakdown/klimasammenbrudd". I norsk språkbruk vil i så fall "klimakollaps" kunne tenkes som et alternativ til klimasammenbrudd, som et kortere og mer fyndig ord. Monbiot grunngir forslaget...