Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: eøs

Gullfaks A.
Net Zero Industry Act (NZIA) heter forordningen som skal skyte fart i det grønne skiftet i Europa. Den blir etter alle solemerker vedtatt i EUs ministerråd mandag. Hensikten er å sikre større konkurransekraft og at mer industri- og teknologiutvikling skjer på hjemmebane. Europas grønne bedrifter skal ikke lenger fristes til å...
Tallene fra SSB som nå er offentliggjort gjelder for 2015, og de viser at gjenvinningen på ordinært avfall var på 77 prosent. Det er dårligere enn i både 2012 og 2013, da gjenvinningsgraden var på henholdsvis 80 og 81 prosent. Både andelen til materialgjenvinning og energigjenvinning har blitt redusert de siste årene, og sistnevnte...