Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Femunden

Norsk institutt for vannforskning (Niva) har på oppdrag for Miljødirektoratet tatt prøver av sjøbunnen i Mjøsa og Femunden for å undersøke om det finnes mikroplast i ferskvannsmiljøet og for å analysere om det er forskjeller mellom disse to innsjøene. Det er første gang det gjøres denne type undersøkelser. – Det har...