Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: frost

Klimaendringene har økt risikoen for frostskader i de franske vindistriktene. I april i år førte frostskader til store økonomiske tap for vinbøndene.