Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: HAEOULUS

Prosjektet skal sommeren 2019 sette opp en 2,5 MW PEM elektrolysør (splitter vann til hydrogen og oksygen via strøm) som skal produsere hydrogen. Elektrolysøren skal kobles sammen med vindkraftanlegget Raggovidda, et hydrogenlager og en brenselcelle. Vindforholdene på Raggovidda er spesielt gode. Den eksisterende vindparken på 45 MW har full produksjon...