Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: hardanger

Forureining som skuldast tidlegare DDT-bruk ligg bunde i jordsmonnet og blir transportert ut i fjorden ved avrenning.