Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: industriforurensing

Gamle synder: Blant annet er 137 tonn asbest, 8500 kilo bly, 300 kilo kvikksølv, 11 kilo PCB og 27 tonn olje, fjernet og levert til mottak.