Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Jan Georg Dale

– Regjeringa vil gjere togtransport meir attraktivt i og mellom dei store byområda. Eg er oppteken av at dei reisande skal få eit betre togtilbod, seier samferdselsminister Jon Georg Dale. Dale har bede Jernbanedirektoratet om å sjå på moglegheitene for å utvide rushtida på Austlandet. – Vi skal no gå igjennom...