Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: Jeff Gibb

Truls Gulowsen: "Den har noen relevante poeng, men bommer dessverre grovt på utdatert faktagrunnlag og drøye utelatelser.2