Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: klimaregnskap

– Konsekvensen av regjeringens tallrot er at Stortinget nylig har vedtatt en klimaplan på helt feil premisser, advarer Arild Hermstad.