Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: klosterfjorden

Truls Gulowsen.
Flere av stoffene som Equinor har planer om å slippe ut, er i rød kategori, som hypokloritt og biocidet DBNPA.