Vil du annonsere her banner
Vil du annonsere her banner

Stikkord: krafteksport

Påstand: Det er Nordsjøkabelen Nordlink som gjør det mulig for det tyske togselskapet å kjøpe strøm fra Hardanger.