Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: landstrøm

Kombinasjonen av målrettet støtte til infrastruktur på land og en enkel støtteordning for fartøy, skal bidra til å bygge et levedyktig marked for landstrøm. – Landstrøm kutter utslipp og reduserer støy når skip ligger ved kai. Har fartøyet batteri om bord, kan dette lades samtidig slik at også deler av...
Det grønne skiftet til fornybar og utslippsfri maritim sektor er i gang. En fergebransje som leder an i Norge og verden, politiske vedtak om nullutslippskrav, samt den maritime leverandørindustrien, er sentrale faktorer. Verdensledende på nullutslippsløsninger - vil ha strengere krav Tirsdag hadde miljøorganisasjonen Zero sammen med kompetanseklyngen Maritime Clean-Tech samlet et...