Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: leger

Norske leger lanserte 13. oktober 2019 en underskriftskampanje basert på et opprop med krav adressert til Stortinget. Nå skal underskriftene leveres til stortingspresidenten. Legeaksjonen er tverrpolitisk og krever gjennomgripende endringer av norsk klima- og oljepolitikk. Overskriften på oppropet er "Leger krever klimahandling nå!", og et av kravene som stilles er at Norge...
En gruppe leger og legestudenter har tatt initiativ til Legenes klimaaksjon og lagt ut en underskriftskampanje på eget nettsted. Aksjonen tar form som et opprop som skal leveres til Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) i anledning FNs klimatoppmøte i Santiago i Chile i desember. I kraftige ordelag beskriver legene hvilke...