Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Montrealprotokollen

"Vi trenger å fortsette å styrke håndhevelsen av forbudet mot utslipp av ozonskadelige kjemikalier, i henhold til Montrealprotokollen" (direktør i CAMS, Vincent-Henri Peuch).