Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: Oda Bjerkan

FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv i Norge, UN Global Compact Norge, etablerer eget kontor i Møre og Romsdal.