Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: roan

Fredag 12. november reiser olje- og energiminister Marte Mjøs Persen til Fosen. Persen skal etter besøket ved Roan vindpark møte med de to driftsgruppene i Fosen reinbeitedistrikt og Sametinget. Møtet foregår på Fosen Fjordhotell i Åfjord. Etterpå blir det besøk ved Storheia vindpark. Høyesterett har slått fast at vindkraftverkene på...
Åpent brev til olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.
Sveitsisk/tysk dominans på eiersiden i omstridte Roan vindkraftverk.