Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: SMHI

Den globale oppvarmingen skjer raskere enn det tidligere beregninger har vist. Det er SMHI, Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt, som har gjort beregningene ved hjelp av den nyeste versjonen av klimamodellen EC-Earth. I beste fall vil den globale temperaturøkningen bli på 2,4 grader i 2100, mener forskerne. Ekstremvarme i Europa...