torsdag, september 21, 2023
- Annonse -Ledige stillinger

Stikkord: Social Progress Index

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi er langt bak skjema. I levekårsundersøkelsen Social Social Progress Index 2019 fra revisjonsselskapet Deloitte og måleinstituttet Social Progress Imperative går det fram at målene først kan nås i 2073 med dagens utvikling. Det...