Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR
Utreisekurs - HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR

Stikkord: Social Progress Index

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi er langt bak skjema. I levekårsundersøkelsen Social Social Progress Index 2019 fra revisjonsselskapet Deloitte og måleinstituttet Social Progress Imperative går det fram at målene først kan nås i 2073 med dagens utvikling. Det...