Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: SPU

Selskaper i fondets referanseindeks skal omfattes av flere vurderinger knyttet til «miljømessige og samfunnsmessige forhold».
KLP og fond under KLPs forvaltning utelukker nå investeringer i selskaper som har mer enn fem prosent av inntektene fra kullbasert virksomhet. Selskapet oppgir som årsaken for at grensen går ved fem prosent, er at det er vanskelig løpende å ha nøyaktig informasjon fra selskaper om alle inntektene under...
Avskoging, en global sikkerhetstrussel Brazils neste president heter Jair Bolsonaro. Dette er en mann som øyensynlig hyller det tidligere militærdiktaturet, opponerer mot naturvern, mot kvinners og urfolks rettigheter, og som har en svært markedsliberalistisk tilnærming til økonomi. Han blir også nå sjefen for en anselig del av våre felles lunger...