Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: svoveldioksid

Smelteverket i Nikel i Russland ble nedlagt 23. desember 2020, og det gledelige ved det er at SO2-utslippene i grenseområdet Norge-Russland har gått kraftig tilbake.
Kraftverkene slapp ut 2,5 ganger mer svoveldioksid enn det som tilsammen kom fra EUs 221 øvrige kullkraftverk.