Kullkraftverket Tuzla ligger i Bosnia. Foto: Julian Nyča, Wikimedia Commons / CC.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

I Serbia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Nord-Makedonia og Montenegro er det tilsammen 18 kullkraftverk. Utslippene av svoveldioksid er enorme og svært dødelige.

En studie utført av den uavhengige forskningsstiftelsen Centre for Research on Energy and Clean Air og det EU-støttede NGO-nettverket CEE Bankwatch Network, viser at så mange som om lag 19 000 dødsfall i disse landene i løpet av de tre siste årene har sin årsak i forurensing fra kullkraftverkene.

Studien viser videre at grenseverdiene i utslippstillatelsene blir brutt, og at dette er en årsak til de høye dødstallene.

Enorme svovelutslipp

Ifølge nettstedet IEEFA, som siterer fra rapporten, slapp disse 18 kraftverkene ut 2,5 ganger mer svoveldioksid enn det som tilsammen kom fra EUs 221 øvrige kullkraftverk.

For tre år siden innførte EU utslippsgrenser som også ble gjeldende for ikke-EU land på Balkan. Fra Vest-Balkan har det blitt sluppet ut minst det seksdobbelte av det som var tillatt.

EU importerer 8 % av sin elektrisitet fra kullkraftverk på Vest-Balkan, ifølge IEEFA.


- Annonse -