Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation
Webinar about Norec’s grant for exchange cooperation

Stikkord: tadsjikistan

Dushanbe.
Bileksos, tunge industrielle prosesser, kraftproduksjon, landbruk, konstruksjon og kull- og vedfyring, er de største kildene til luftforurensing.