Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: Tenerife

(NTB-Reuters) Skogbrannen startet tirsdag kveld og sprer seg raskt i ulendt terreng i skogkledde kløfter på den nordøstlige delen av øya. – Denne brannen har enormt potensial, og vi har bedt om mer hjelp. Det er mye barskog, og det er et bratt område, der vi trenger fly, sier Rosa Dávila...
Et havområde utenfor Tenerife har blitt utropt som Europas første hvalpark. Dette skal gjøre hvalturismen mer bærekraftig og gi bedre beskyttelse for de store dyrene.