Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: USA2020

En verdensorden ledet av Donald Trump har vært anti-vitenskapelig og destruktiv for multilateralt samarbeid.