Frontrunner CMS
Frontrunner CMS

Stikkord: WHO

Dushanbe.
Bileksos, tunge industrielle prosesser, kraftproduksjon, landbruk, konstruksjon og kull- og vedfyring, er de største kildene til luftforurensing.
Medisinsk avfall som følge av koronapandemien har lagt en enorm belastning på helsevesenets avfallshåndtering globalt.
UNICEF, Verdens helseorganisasjon (WHO) og The Lancet har satt ned en kommisjon med 40 eksperter på barn og unges helse. Helsen og fremtiden til alle barn og unge verden over er truet, mener de.