Frontrunner Publishing
Frontrunner Publishing

Stikkord: World Cetacean Alliance

Et havområde utenfor Tenerife har blitt utropt som Europas første hvalpark. Dette skal gjøre hvalturismen mer bærekraftig og gi bedre beskyttelse for de store dyrene.