- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

– Dette er en konkret oppfølging av vårt engasjement om et grønt skifte i finans, og en god investering i fremtidens energiløsninger, sier forbundsleder Pål Adrian Hellman (bildet) i et innlegg på forbundets nettsider.

Det nye globale aksjefondet Storebrand Global Pluss utelukker hele olje- og gass-sektoren, i tillegg til en rekke selskaper i andre sektorer som slipper ut mye CO2, opplyser Storebrand. I den siste gruppen ligger blant annet sementindustrien. Mer spesifikt handler det om at det ikke investeres i selskaper hvor mer enn fem prosent av omsetningen kommer fra produksjon og/eller distribusjon fra fossile brensel.

Storebrand markedsfører produktet aktivt mot personmarkedet i Norge.

Via datterselskapet SPP har Storebrand solgt dette fondet i Sverige i over ett år. Stockholm by var en av de første kundene som flyttet pensjonssparingen sin til det fossilfrie alternativet. Storebrand forteller at flere store aktører – deriblant kommuner og universiteter – er interessert når etableringen nå også skjer i Norge.

Oslo kommune har vedtak på at de ønsker å forplikte seg til fossilfrie investeringer.

– Rene fossilfrie fond er ikke noe nytt i seg selv. Men dette er første gang vi kan si at dette fondet skal gi deg akkurat samme avkastning som et såkalt indeksfond, men samtidig får du masse bærekraft på kjøpet, sier Harald Martens Holm, bærekraftekspert i Storebrand.

– Lav risiko

Endringer i risikovurderingen er noe av det som ligger til grunn for Storebrands etablering av det nye fondet.

– Storebrands nye fossilfrie fond har en beregnet avkastning tett opptil indeksen, altså at den følger utviklingen på børsene. Samtidig er risikoen så lav at Storebrand nå velger å flytte en andel av pensjonen til alle våre 700 000 pensjonskunder til dette fondet. Så stor tro har vi på fossilfritt, sier Holm.

Storebrand har tatt inn 40 spesielt utvalgte selskaper i det nye fossilfrie fondet. Disse bidrar på hver sin måte konkret til det grønne skiftet, heter det. Tesla og Tomra er to av selskapene, mens andre er blant annet knyttet til fornybar energi, vannrensing og grønn industri.

«Stor etterspørsel etter grønne investeringsmuligheter»

Ifølge Finansforbundet er det nå stor etterspørsel etter grønne investeringsmuligheter, og på tilbydersiden er det flere med bærekraftig profil å velge blant. Et skifte skjer – investorer som før plasserte pengene i statsobligasjoner og eiendom søker nå mot grønn energi, mener forbundet.

– Vår investeringskomité følger hele tiden med på utviklingen og utelukker ikke flere bærekraftige investeringer senere, sier lederen Pål Adrian Hellman.

– Ved å oppfordre næringen til å utvikle ansvarlige produkter, og velge grønne investeringer på vegne av våre medlemmer, ønsker vi å gå foran og vise vei, sier han.

Fornybar AS

Et bidrag fra myndighetene til å fremme investeringer i grønn teknologi, er etableringen av fondet Fornybar AS, med geografisk plassering i Stavanger. Over tid skal fondet få en forvaltningskapital på 20 milliarder kroner.

Foreløpig er ikke fondet virksomt, men på dagens Storting er det bred enighet om opprettelsen av et nytt investeringsselskap med formål om «å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til reduserte klimagassutslipp”.


Foto: Twitter

- Annonse -