- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Den kjente klimaforskeren Michael E. Mann hevder ikke at Harvey i seg selv skyldes klimaendringer. Men global oppvarming har på flere ulike vis gjort den mer ødeleggende.

Mann peker i et innlegg på sin Facebook-side på flere faktorer som har gjort uværet ekstra voldsomt. Faktorer som med stor sannsynlighet ikke ville vært til stede om det ikke hadde vært for global, menneskeskapt oppvarming.

 

My street flooded at the moment 08/27/2017 #hurricaneHarvey #houston #floodedstreets

A post shared by Oscar (@rotaryrush) on

Det første han peker på er havnivået i området, som i dag er minst 15 cm høyere enn for noen tiår siden. Det betyr at flommen og dens ødeleggelser i byen får et mye større omfang enn ellers.

Havtemperaturen gis også litt av skylden. Ifølge Mann har temperaturen i havoverflaten gått opp med omlag en halv grad celsius i regionen i løpet av de siste tiårene, og akkurat nå holder overflaten hele 30,5 til 31 grader. Han viser til en termodynamisk forbindelse som kalles «Clausius-Clapeyron»-likningen. Den forteller at luftfuktigheten grovt regnet stiger med 3 % i atmosfæren for hver halve grad havtemperaturen øker. Harvey næret seg i områder der havtemperaturen var mellom en halv og én grad varmere enn normalt, og mellom en og en og en halv grad varmere enn for noen tiår siden. Dette betyr igjen 3 til 5 % mer fuktighet i atmosfæren, som i sin tur øker risikoen for mer nedbør og en større flom.

I tillegg kommer virkningene av varmere lag lengre ned i sjøen, og som på samme vis kommer av den menneskeskapte oppvarmingen. Denne effekten har også medvirket til at Harvey har styrket seg, skriver Mann.

Mindre tydelige faktorer kan også ha spilt inn. Mann mener at Harvey mer eller mindre har stanset opp ved kysten og skapt ødeleggelser på land over flere dager, fordi den ikke har vært styrt av en framherskende vindretning som kunne ha blåst stormen unna. Disse omstendighetene kan skyldes et kraftig forsterket subtropisk høytrykk som nå ligger over store deler av USA. Slike subtropiske forsterkninger er varslet i simuleringer av menneskeskapte klimaendringer, sier Mann, som konkluderer med at klimaendringer gjorde Harvey verre.

Du kan lese hele innlegget hans her, med lenker og henvisninger:


Foto: Skjermdump / stillbilde fra YouTube-video / Tony’s – 24/7 Eyes

- Annonse -