Gigantisk Excel-feil av oljemyndighetene

- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

Teknisk Ukeblad avslører i dag at en feil i et regnearkdokument fra Oljedirektoratet kan ha gitt Stortinget feil grunnlagsinformasjon ved behandling av Barentshavet sørøst.

Feilen medførte at Olje- og energidepartementet presenterte politikerne for et inntektsanslag – fra 20 år med potensiell oljevirksomhet på det angjeldende feltet – som var mer enn 130 milliarder for høyt. Dette er en dobling av de egentlige anslagene, skriver TU i dag.

Oljedirektoratet erkjenner feilen.

Stortinget endte opp med å åpne Barentshavet sørøst for oljeleting. Olje- og energiminister på det aktuelle tidspunktet var Ola Borten Moe fra Senterpartiet, og det var Borten Moe som overleverte konsekvensutredningen som inneholdt grafene med de delvis gale inntektsangivelsene.

Bruttoinntektene fra olje- og gassvirksomheten i et lavt scenario ble doblet, fordi Oljedirektoratet hadde ført inn totalsummen for produksjon på feil kolonne i et Excel-ark.

– I stedet for å føre totalen inn på «sum», ble totaltallet ført inn som produksjonen for år 2050, noe som i beregningen førte til et gigantisk hopp i både produksjon og inntekter, skriver Teknisk Ukeblad.

Et anslag for nettoinntekten er også inkludert i konsekvensutredningen, og dette tallet er riktig. Men nettoinntekten er ikke tatt med i sammendraget.

Les hele saken på Teknisk Ukeblad.

SSB oppdaget feilen

Feilen ble først oppdaget av Statistisk Sentralbyrå under arbeidet med en rapport for Greenpeace i forbindelse med deres klimasøksmål mot staten. Etterpå har  Energi og Klima skrevet om det på sine nettsider.

Olje- og energidepartementet har ikke svart direkte på Teknisk Ukeblad sine spørsmål rundt saken, men har sendt en e-post med dette innholdet:

«Anslått nettoverdi framkommer både av KU og åpningsmeldingen forelagt Stortinget. Sammen med alle faglige utredninger har disse vært åpent tilgjengelig. All informasjon har således både framlagt og har vært åpent tilgjengelig for alle interesserte.

Dersom det gjøres drivverdige funn kan petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst gi betydelig lønnsom produksjon. Olje- og gassressurser i scenarioene ble anslått å ha en nettoverdi på henholdsvis 280 mrd. kroner i høyt scenario og 50 mrd. kroner i lavt scenario.»

Krever at lisensene inndras

Leder i Greenpeace Norge, Truls Gulowsen, sier til Naturpress at saken nok en gang viser at de økonomiske vurderingene gitt fra Olje- og energidepartementet til Stortinget er slurvete og feilaktige.

– Det er påfallende at disse feilene hele tiden går i samme retning – i favør av olje- og gassvirksomhet. Vi mener at lisensene som er utdelt nå må kjennes ugyldige. I Barentshavet er de økonomiske konsekvensene for dårlig vurdert, og de klimamessige ikke i det hele tatt, sier Gulowsen.

– Riktig nettoanslag på inntektene er gitt et sted inne i utredningen, men ikke i sammendraget. Hvor sannsynlig tror du det er at politikerne på Stortinget kan ha tatt inn feil informasjon?

– Jeg tror det er veldig sannsynlig. Man kan ikke vente at alle får med seg alle detaljene i et slikt dokument. En annen feil som er gjort er at inntektene i 2050 er vurdert likt med 2020, og dette er brudd med statens regler for økonomisk framskrivning, sier Truls Gulowsen.

Han mener avsløringen av feilen vil styrke Greenpeace og Natur og Ungdom i rettssaken mot staten i november.


Ill.foto: Stig Nygaard / Flickr (originalen er litt beskjært)

- Annonse -