Norsk Gjenvinning er kjøpt opp av oppkjøpsfondet Summa Equity

Fra venstre: Anna Ryrberg, Reynir Indahl, Christian Melby, Erik Osmundsen, Ole Enger, Per Anders Hjort.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

20. desember inngikk Summa Equity Fund I (Summa) en avtale om å kjøpe Norsk Gjenvinning-konsernet fra Altor Fund III (Altor). 


Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største gjenvinningsselskap, med rundt 1200 ansatte og en årlig omsetning på i overkant av 4 milliarder kroner. Selskapet har siden 2011 hatt Altor som hovedeier.

– Vi er svært entusiastiske over å få Summa inn som ny eier. De deler blant annet vår tro på at et selskap som vil være bærekraftig ikke bare må legge vekt på det økonomiske, men også på miljøet og det sosiale fotavtrykket. Norsk Gjenvinning er inne i en spennende fase med fokus på industrialisering, innovasjon og nordisk vekst, og vi har stor tro på at Summa kan bidra positivt til vår videre utvikling, sier Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning i en pressemelding som er publisert.

Summa Equity er et oppkjøpsfond som ifølge pressemeldingen fokuserer på investeringer i selskaper i Norden som vokser basert på sterke megatrender og som tilbyr løsninger på utfordringer innen ressursknapphet, energieffektivitet, demografiske endringer og digitalisering.

Gjenvinning i Norge og Sverige

Summa eier fra før det svenske gjenvinningsselskapet Sortera, og Managing Partner i Summa Equity, Reynir Indahl har tidligere vært styreformann i Norsk Gjenvinning.

Reynir Indahl (Foto: Summa)

– Selskapet viser at bærekraft og lønnsomhet kan kombineres, og jeg er spesielt imponert over at Norsk Gjenvinning i år kom på Ipsos topp 20 liste over selskap i Norge med best omdømme. Det er utrolig sterkt for et industrielt selskap. Både fokus og forretningsmodell passer veldig bra inn i Summa sin investeringsfilosofi. Vi ser frem til å være med å utvikle Norsk Gjenvinning videre, sier Indahl.

Norsk Gjenvinnings styreleder Ole Enger ser på Summas oppkjøp som en anerkjennelse av jobben som alle de ansatte har utført.

– Jeg er særlig imponert over forbedringstakten i selskapet. Men jobben med å industrialisere konsernet er ikke over, og jeg ser frem til å være med videre for å sikre kontinuiteten i dette arbeidet, sier Enger.

Transaksjonen er avhengig av myndighetsgodkjennelse og forventes gjennomført i 1. kvartal 2018.

Om Norsk Gjenvinning-konsernet:
Norsk Gjenvinning ble etablert i 1926 og er i dag markedslederen i det norske gjenvinningsmarkedet. Konsernet samler årlig inn ca. 1,8 millioner tonn avfall fra næringslivet og produserer resirkulerte råvarer som selges i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr konsernet husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Konsernet har ca. 40 anlegg og ca. 1 200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner.

Om Summa Equity:
Summa Equity ble etablert i 2016 og stengte sitt første fond i februar 2017 på SEK 4,5 milliarder kroner.


Foto: Norsk Gjenvinning

- Annonse -