Fra Sandefjordsfjorden, innseilingen (Foto: Wikimedia Commons / Bjoertvedt)

Én kvadratkilometer forurenset havbunn, tilsvarende arealet av 140 fotballbaner, er blitt dekket til, opplyser Klima- og miljødepartementet.

Departementet viser til at undersøkelser og risikovurdering i 2011 konkluderte med at det var påkrevd å rydde opp i sjøbunnen i store deler av fjorden. Om lag 50 000 lastebillass med rene masser har siden da blitt dumpet over området.

– Dette er et viktig arbeid både for miljøet i havet og for folk som bor i Sandefjord. Jeg er glad for at statlige støttemidler har bidratt til at vi nå har fått ryddet opp i gammel, forurenset sjøbunn, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen i et innlegg på departementets hjemmesider.

Det er tatt over 100 miljøprøver av den nye sjøbunnen. Samtlige prøver viser at den nye sjøbunnen har god kvalitet, opplyser KLD.

Resultat av over 100 år med industri

Industrivirksomhet som har pågått i mer enn 100 år får skylden for forurensingen i Sandefjordsfjorden. Kildene er fra skipsverft, farmasi, produksjon av næringsmidler og maling. I tillegg kommer forurensning som stammer fra industribrann og tidligere tiders bydrift – som utslipp fra kloakk, søppelfyllinger og forskjellige forurensninger som følger med regnskyll og overvann. Havnedrift med store ferger har bidratt til at forurensningene i sjøbunnen har blitt virvlet opp og spredt rundt, skriver KLD.

– Forurensningen har bestått av mange forskjellige miljøgifter som bly, kobber, kvikksølv, tjærestoffer og tinn- og klorforbindelser. Nå er denne forurensingen under kontroll, og indre fjord kan friskmeldes. Det er det grunn til å feire, sier Elvestuen.

Tildekking – men måtte også grave opp noe

Det fortelles om en omfattende prosess før selve oppgravingen og tildekkingen kunne settes i gang: Gjennom mange tiår har det blitt gjort tiltak for å få kontroll på, og stanse, utslippene fra land. Dette gjelder alt fra sanering av kommunale avløp til utslippsstans fra industri og opprydding i forurenset industrigrunn og avfallsfyllinger, heter det.

LES OGSÅ: Kvikksølvinnholdet i Oslo-torsken øker – kan noe av årsaken være prosjekt «Ren Oslofjord?»

I tillegg til tildekking av sjøbunnen, har man i noen områder gravd opp noe av den forurensede sjøbunnen for å gi plass til tildekkingslaget. Steder utsatt for erosjon har fått et særlig topplag av grovere, erosjonssikre masser. KLD forteller ikke noe om den tekniske metoden som er benyttet.

Miljødirektoratet opplyser at på grunn av seilingsdybde ble det mudret forurenset sjøbunn i flere grunne områder, inkludert i småbåthavna innerst i fjorden. «Til sammen 50 000 kubikkmeter forurenset sjøbunn er fjernet og trygt plassert i lokalt deponi på sjøbunnen i tiltaksområdet, og deponiet er så dekket til med minst 30 centimeter rene masser», skriver MD.

Finansieringen av prosjektet har bestått av ca 75 prosent statlig støtte og 25 prosent finansiering fra Sandefjord kommune og lokalt næringsliv. Det statlige bidraget for oppryddingen er på over 125 millioner.


 

- Annonse -