Foto: Anders Hellberg

Effekt og Naturpress skrev i går om Greta Thunberg, 15 år, som mandag morgen begynte en skolstreik for klimaet.

Planen hennes er å få politikerne til å ta ansvar og gjøre klimaspørsmålet til det viktigste spørsmålet i valget. Hun kommer derfor til å sitte utenfor riksdagshuset i Stockholm hver dag fram til valget 9. september for å framføre sitt budskap.

Hittil har oppmerksomheten vært enorm og mange riksdagspolitikere har gått forbi for selv å prate med Greta. Når Effekt kom forbi i dag var eksempelvis Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt og Jens Holm på besøk.

Etter samtalen dem imellom spurte Effekt hvordan Jens Holm ser på protesten.

– Gjennom årene har jo ganske mange ulike typer klimamanifestasjoner tatt plass utenfor riksdagen. Hva synes du om denne?

– Jeg har ikke vært med på en slik manifestasjon tidligere. Den er viktig på den måten at det er et barn som demonstrerer, for klimaspørsmålet handler jo nettopp om hvilken planet vi overleverer til våre barn og barnebarn.

– At det også er en skolestreik gjør det litt spesielt. For jeg som forelder vil at barn skal være på skolen. Og som lovgiver har jeg også bestemt at det skal være skoleplikt. Men nå sier Greta at «om dere sier at vi barn må være på skolen, da sier vi til dere at dere må minke utslippene og redde klimaet». Det synes jeg er et veldig sterkt tankekors. For hvis vi stiller krav til alle barna våre, da kan det være helt rimelig og riktig at de stiller krav tilbake til oss.

– Du og Jonas Sjöstedt snakket nettopp med Greta. Hva fikk dere sagt?

– Vi oppmuntret henne. Vi viste at vi verdsatte det hun gjør, og sa at dette inspirerer oss til å føre en enda bedre politikk for miljøet og klimaet.

– Er det noe spesielt klimaspørsmål som Vänsterpartiet kommer til å ta opp i de siste ukene fram mot valget?

– Der er et viktig spørsmål som jeg mener er aktuelt akkurat nå, siden vi fremdeles har en S og MP-regjering som fortsatt kan agere. Jeg håper at denne regjeringen kan vedta nye forskrifter for våre myndigheter, samt nye eierdirektiv for våre statlige selskaper. Nå virker det nemlig som om våre myndigheter og statlige selskap ikke forstår at vi har en klimalov og et klimapolitisk rammeverk på plass. For vi har fortsatt en forsvarsmyndighet som stopper utbygging av vindkraft. Og vi har fortsatt AP-fond som er fulle av olje og kull. Og vi har en transportmyndighet som ønsker å bygge masse nye motorveier. Alt dette er i strid med klimaloven og det klimapolitiske rammeverket, så derfor trengs det at nye instrukser raskt kommer på plass.


Denne artikkelen ble først publisert på sidene til Effekt.se, og er republisert med tillatelse på Naturpress. Artikkelen er en del av en serie.

- Annonse -
Vil du annonsere her?