Tida er ute for å skrive brev til politikerne, mener Extinction Rebellion. De vil ha folket med på opprør.

17.november i fjor var London plutselig i kaos. Demonstranter hadde blokkert de fem største broene over elva Thames, og trafikken i millionbyen ble forstyrret i flere timer. Bak demonstrasjonene sto Extinction Rebellion, en ikke-voldelig bevegelse, inspirert av Mahatma Gandhi, Sufragettene og den amerikanske borgerrettighetskampen. De maner til sivil ulydighet for å tvinge myndigheter til å redde verden fra klimakatastrofe.

Under den store aksjonsdagen i London var det ikke mer enn en måned siden Extinction Rebellion hadde blitt stiftet, men opprøret tiltrakk seg 6000 demonstranter. Flere enn 70 av dem ble arrestert. Siden denne aksjonen ar Extinction Rebellion dukket opp flere steder i verden, nå også i Norge.

Med seg har de blant andre de 25 kulturpersonene som i midten av mars skrev et opprop der de erklærer samfunnspakten for brutt, ”ugyldiggjort av myndighetenes vedvarende mangel på nødvendig handling. Vi oppfordrer enhver prinsippfast og fredelig borger til å gjøre ikke-voldelig opprør sammen med oss.”

Ja, hva er egentlig Extinction Rebellion? Vi får noen svar i et intervju med Vjolla Elias Emiri, som er tilknyttet bevegelsens norske gren:

– Extinction Rebellion (XR), slik jeg ser det, kan være en borgerrettighetsbevegelse. Dette er fordi våre borgerlige rettigheter til en levelig fremtid blir stjålet fra oss. Med levelig tenker jeg blant annet på tilgang til vann, mat, trygghet og stabilitet. Det er en organisasjon som bruker sivil ulydighet og ikke-voldelige aksjoner mot styresmaktene og regjeringen, slik at de tvinges til kursendring.

 Hva gjør du for XR? Og hva gjør du ellers i livet?

– Jeg startet i XR Norge i januar 2019 og jobber hovedsakelig med support/tech/infrastruktur.

Utenom XR tar jeg en master i Naturbasert Reiseliv ved NMBU der jeg undersøker hvilke sosiokulturelle påvirkninger økoturisme har på samisk kultur. Jeg er SLAM!musiker som betyr at jeg improviserer musikk for poeter, og er musikkprodusent og instruktør i Ableton Live. Ellers er jeg også mye ute i skogen.

Hvorfor er XR nødvendig?

– Dette svaret kan deles i to:

  1. XR er nødvendig for enkeltindivider som har begynt å erkjenne fremtiden vi er på vei inn i. I en slik erkjennelse ligger det mye sorg og fortvilelse. Dette er tunge følelser å bære på. I XR er er vi alle i denne prosessen og det å være med i et felleskap der vi kan støtte hverandre i en slik prosess er styrkende og skaper handlekraft.
  2. XR er nødvendig fordi regjeringen og styresmaktene ikke gjør noe for å ivareta jordens biologiske mangfold og fremtiden til kommende generasjoner. Utslippene har økt siden Parisavtalen i 2015. Norge bygger ut nye felt og leter etter mer fossilgass og olje. Stemmene våre har hittil ikke blitt hørt. Med strategien til XR (som er ikke-vold og sivil ulydighet) vil dette snu. Med massemobilisering blir våre krav umulig å ignorere. XR Norge er en gjeng ressurssterke mennesker, og jeg ser for meg et fantastisk samarbeid mellom generasjoner der alle stemmer blir hørt.

På hvilken måte skiller XR seg fra resten av miljøbevegelsen?

– Hvis man ser over verdiene og prinsippene våre kommer det klart frem at XR ikke bare er miljørelatert. Vi er en organisasjon som mener at vi lever i et defekt system og at det er dette systemet, der særinteressene til utvalgte få har fått bli prioritert, som har bidratt til krisen vi står ovenfor.

– I motsetning til miljøorganisasjoner er vi en bevegelse som tar i bruk sivil ulydighet i et eskalerende opprør som en strategi for massemobilisering. Ved å nå det som heter “critical mass” (dvs. et stort antall mennesker som er villige til å ofre komfort og frihet for saken) skal vi presse myndighetene til å endre klimapolitikken. Andre miljøorganisasjoner har tidligere brukt sivil ulydighet, men de har ikke brukt det som et eskalerende opprør rettet mot styringsmaktene. Eskalerende opprør vil si at vi vil presse regjeringen og styringsmaktene over lenge– r tid. Vi er ferdig med å skrive til politikerne og holde opprop, nå krever vi handling!

I statuttene til XR heter det at vi må få et demokrati som er tilpasset målet om å stoppe klimaendringene. Hvordan ser et slikt demokrati ut?

– Grunnen til at XR nevner demokratiet i sine vedtekter er fordi det er tydelig at dagens politiske prosesser favoriserer særinteresser på bekostning av folkets. For å komme oss gjennom denne krisen og for å sikre at så mange som mulig hjelpes gjennom de kommende utfordringene, må demokratiet styrkes. XR sitt forslag er å etablere Citizen’s Assemblies – borgerråd – som skal overvåke de tiltak som gjennomføres. Det XR ønsker er å bevare og styrke demokratiet gjennom dette konsensusverktøyet.

– Vi er på ingen måte antidemokratiske, som noen vil påstå. Vi ser tilfeller der et borgerråd har blitt brukt i Polen etter flomkatastrofen i 2016. I ettertid ble seksti borgere tilfeldig utvalgt og fikk i oppgave å vurdere tiltak som må gjøres når neste flomkatastrofe inntreffer. Borgerrådet er en måte å gi folket tillit til at interessene til så mange som mulig blir ivaretatt.

– Historien viser gang på gang hvor effektive grasrotbevegelser kan være når man klarer å kombinere det å organisere seg med sivil ulydighet.

Man kan også lese at XR vil mobilisere 3,5 prosent av verdens befolkning, og skape endring gjennom «momentum-driven organising». Hva vil det si?

– Det betyr å gjennomføre massedemonstrasjoner på en gjennomtenkt, bevisst og strategisk måte. Oppsummert handler det om å kunne kombinere aspekter fra både organisasjonerog bevegelser. Altså, hvordan man over tid kan bruke massemobilisering som et virkemiddel for å nå et større mål. Historien viser gang på gang hvor effektive grasrotbevegelser kan være når man klarer å kombinere det å organisere seg med sivil ulydighet. I Norge har vi Mardøla og spesielt Alta-aksjonen som varte fra 1968-1982.

Denne artikkelen om momentum-driven organising sier det bedre enn meg.

Skal XR klare dette alene, eller ser dere for dere et samarbeid med andre klimaaksjoner, miljøbevegelsen, de unges klimaopprør og andre?

– I våre prinsipper står det at alle er velkomne med hele seg. Klimaendringer er en trussel som vil berøre alle. Om miljøbevegelsen og andre klimaaksjoner ønsker å ty til ikke-voldelig sivil ulydighet for å skape den umiddelbare endringen vi trenger, ønskes deres mot og lidenskap velkommen.

Medlemmer av XR må være villig til å havne i fengsel? Hvorfor er dette et kriterium?

– Nei, det er ikke et kriterium. Vi skiller mellom dem som er villig til å bli arrestert og dem som ikke ønsker det. Medlem og aktivist kan du uansett være. Aksjonene våre blir tilpasset slik at grenser blir ivaretatt. Dette er kjempeviktig å få frem – at ethvert medlem som i utgangspunktet har villet bli arrestert alltid kan endre mening. Å bli arrestert viser offervilje – at vi er et helt folk som er villig til å gi fra oss friheten i kampen mot ødeleggelse av fremtiden vår. Det å se dine nærmeste bli arrestert for noe som angår oss alle er et sterkt virkemiddel for massemobilisering. Jeg vet ikke om jeg hadde maktet å se min bestevenn ta opp kampen «alene». Bli med på opprøret!

 Hvilke type aksjoner kan vi vente oss fra dere framover?

– Ikke-voldelige direkte aksjoner kan være så mangt og det er kun kreativiteten til folket som er med i opprøret som setter grenser. Aksjonene vil allikevel bære preg av å være gjennomtenkt og strategiske slik at vi får størst mulig innvirkning, og slik at aktivistene som er involvert blir godt ivaretatt. Uttrykket kan spenne fra gatefester til det å lenke seg fast. Vi vil alltid passe på at det er god og fredelig kommunikasjon mellom Extinction Rebellion Norge og myndighetene. Og jeg sier det igjen: alle våre aksjoner skal være ikke-voldelige.

//

Denne artikkelen ble først publisert på nettsidene til Forfatternes klimaaksjon. Line Madsen Simenstad debuterte i fjor med novellesamlingen Dronning Maud Land på Oktober. Hun er journalist i Klassekampen (for tida i foreldreperm) og har vært redaksjonsmedlem i Litteratur på Blå og småforlagsfestivalen Tekstallianse. Hun var i sin tid med på å starte forlaget Broken Dimanche Press, som holder til i Berlin.

- Annonse -
Vil du annonsere her?