Jacob Meyer.

Miljøenquête


– Skal vi føle skam når vi reiser med fly?

– Nei, men det kommer jo an på hvorfor du flyr. Hvis jeg fløy til London for å shoppe, og dro tilbake samme dag – da burde jeg skamme meg. Men hvis jeg drar for å besøke min gamle svigerfar, da bør jeg ikke skamme meg.

– Hvis du hadde gått i niende klasse i dag – hadde du blitt med på skolestreik for klima?

– Det hadde jeg nok.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Miljøpartiet De Grønne.

– Skal vi ha ulv i form av levedyktige flokker i Norge?

– Ja.

– Kjører du elbil eller bil som går på diesel/bensin?

– Bensin.

– Skal vi ha storstilt utbygging av landbasert vindkraft i Norge?

– Nei.

– Hvordan løser vi problemet med plastforsøpling?

– Forbrukerne må bruke sin makt og stille spørsmålstegn ved all emballasjen, pluss at vi må være flinke med å kaste der det skal kastes.

– Vil miljø og klima bety noe for deg når du skal stemme ved kommunevalget til høsten?

– Ja.

– Hvilken karakter vil du gi dagens regjering på klimapolitikken – på en skala fra 0 til 10?

– 4.

– Bør det settes en sluttdato for oljevirksomheten i Norge (og i så fall, når)?

– Nei, for den tror jeg kommer automatisk ved at oljen mister sin etterspørsel.


 

- Annonse -