Ingerid Stavik.

Miljøenquête


– Skal vi føle skam når vi reiser med fly?

– Nei!

– Hvis du hadde gått i niende klasse i dag – hadde du blitt med på skolestreik for klima?

– Ikke sånn som jeg føler det nå, men … hvis jeg hadde vært 15 år kan jeg nok tenke meg at jeg hadde gjort det.

– Hvem fortjener ros for sin innsats for klima og miljø i Norge?

– Jeg vil si Bellona, de får gjort mye.

– Skal vi ha ulv i form av levedyktige flokker i Norge?

– Det er vanskelig å svare på, men jeg sier nei.

– Kjører du elbil eller bil som går på diesel/bensin?

– Bensin.

– Skal vi ha storstilt utbygging av landbasert vindkraft i Norge?

– Nei.

– Hvordan løser vi problemet med plastforsøpling?

– Hver enkelt må ta tak sjøl, men myndighetene må legge opp til løsninger. Hele verden må gjøre det, slik at vi som privatpersoner skal klare å stoppe dette. Problemet er jo enormt.

– Vil miljø og klima bety noe for deg når du skal stemme ved kommunevalget til høsten?

– Ja.

– Hvilken karakter vil du gi dagens regjering på klimapolitikken – på en skala fra 0 til 10?

– 5.

– Bør det settes en sluttdato for oljevirksomheten i Norge (og i så fall, når)?

– Nei, vi bør ikke sette noen dato. Vi er så avhengige av oljen.


 

- Annonse -