Syklister langs Steilküste. Foto: Felix Gänsicke ©.
- Annonse -
Frontrunner Publishing - enkel og effektiv avis på nett

For sjette gang på rad har Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) blitt sertifisert som økobedrift av Frankfurt am Main.

DZTs engasjement som økobedrift er en viktig bestanddel av bedriftens langsiktige bærekraftstrategi.

Petra Hedorfer: Bærekraft blir stadig viktigere.

– Bærekraft er et stadig viktigere kriterium for reisende når de velger destinasjon. Det er også en vesentlig bestanddel av merkevaren «Ferielandet Tyskland», sier administrerende direktør i DZT, Petra Hedorfer. – Derfor har vi utarbeidet en langsiktig og lønnsom bærekraftstrategi med fokus på sosialt ansvar, klima og miljøvern.

Økomerkingen ÖKOPROFIT® er et landsdekkende samarbeidsprosjekt mellom tyske kommuner og lokal næring med mål om å øke miljøvern innen næringslivet. Dette gjøres ved å forbedre ressursbruken, øke energieffektiviteten og samtidig kutte driftskostnader.

Koronakrisa har gjort mennesker enda mer bevisst på bærekraftige produkter, mener Hedorfer.

– Som nasjonalt turistkontor integrerer vi et bredt spekter av bærekraftige tilbud og tjenester i markedsføringen vår. Ved å kontinuerlig redusere vårt økologiske fotavtrykk, går vi også foran som et godt eksempel, sier hun.

«Bærekraft er en vesentlig bestanddel av merkevaren «Ferielandet Tyskland.»

Petra Hedorfer

DZT bygger sin bærekraftstrategi på tre pilarer:

  • Utvikle bærekraftige tilbud og prosjekter. Her stiller DZT
    Foto: GNTB ©.
    sin kunnskap tilgjengelig for partnere og knytter sammen kompetansen i sitt nettverk.
  • Forankrer bærekraft i kjernen av DZTs merkevare, både gjennom temakampanjer
    og ulike markedsføringsinstrumenter. Eksempelvis i den aktuelle kampanjen «FeelGood», som knytter sammen bærekraftige kvalitetsprodukter. DZT presenterer også regelmessig den høye standarden som Tyskland oppnår som ferieland på internasjonale workshops og konferanser.
  • Den tredje pilaren handler om det interne bærekraftsinitiativet og samler alle aktiviteter hvor DZT engasjerer seg innen temaet bærekraft. Siden 2014 deltar DZT eksempelvis i Green Globe-programmets sertifisering.

Dette oppnådde DZT i 2020 på miljøtiltak

I 2020 reduserte DZT og 30 andre økosertifiserte-bedrifter sitt CO2-avtrykk med 12 631 783 kg. Også innenfor andre områder, som vann, materialforbruk og avfall oppnådde de deltakende sertifiserte bedriftene imponerende innsparinger. Til sammen førte de ulike tiltakene i nettverket til en kostnadsreduksjon på 710 820 euro.

DZT bidro til energieffektivisering for eksempel ved å gjennomføre Germany Travel Mart 2019 i Wiesbaden med lavere utslipp. Innsparingen var her 26 400 kg/CO2. I tillegg har bedriften kompensert for uunngåelige tjenestereiser gjennom atmosfair og tatt interne grep for økt bærekraft.

Foto: Germany Travel ©.

 

- Annonse -