- Annonse -

Høyesterett har avvist anken fra Natur og Ungdom og Greenpeace i klimasøksmålet.

Staten er frifunnet i påstanden om å ha brutt Grunnlovens paragraf 112, ved å ha utlyst den 23. konsesjonsrunden i Barentshavet øst og sørøst.

Domsslutningen som ble lest først av dommer Borgar Høgetveit Berg gikk klart i favør av staten i de aller fleste spørsmålsstillingene.

I oppfølgerrunden tok dommer Bergljot Webster dissens og fikk følge av tre andre dommere.

SAKEN OPPDATERES MED NY SAK HER.


- Annonse -