Erik Martiniussen er ansatt som ny daglig leder for Norske leger mot atomvåpen (NLA). Han tar over etter Anja Lillegraven den 1. juni.

Martiniussen jobber i dag som som journalist i Teknisk Ukeblad (TU).

— Gitt situasjonen i verden finner jeg få saker som er viktigere å bruke kreftene mine på nå, enn avskaffelse av atomvåpen, sier Martiniussen men fremhever at han har trivdes svært godt i TU.

— Russlands invasjon av Ukraina har vært rystende. At det i det hele tatt snakkes om å bruke atomvåpen igjen, viser hvor viktig et forbud mot slike våpen er, melder Martiniussen på sin Facebook-side.

Norske leger mot atomvåpen er del av den internasjonale bevegelsen International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW).

Avtroppende daglig leder, Anja Lillegraven. Foto: Leger mot atomvåpen

— IPPNW fikk Nobels Fredspris i 1985 for å ha «gjort menneskeheten en uvurderlig tjeneste ved å spre autoritativ informasjon og ved å skape økt bevissthet om de katastrofale følgene av atomkrig.” Nå er altså arbeidet like aktuelt igjen.

NLA har det administrative ansvaret for ICAN Norge, som fikk fredsprisen i 2017 for jobben de gjorde for å få til et traktatfestet forbud mot atomvåpen.

— Jeg gleder meg til å jobbe med mine nye og dyktige kolleger Maja Fjellvær Thompson og Tuva Krogh Widskjold. Heldigvis har jeg allerede fått en del veiledning av avtroppende NLA-leder Anja Lillegraven som reiser til Indonesia for å jobbe med skog og klima.

Erik Martiniussen er 47 år, gift og har to barn, og er utdannet statsviter, med fordypning i sikkerhetspolitikk og energipolitikk. Han har jobbet som journalist i Klassekampen, kommunikasjonssjef i Greenpeace og de senere årene som journalist i Teknisk Ukeblad. Han har gitt ut bøkene ‘Krigen mot bakteriene’ (2020) og Drivhuseffekten (2013). I 2022 kom filmen ‘Kongoveteranene’, i regi av Martiniussen.

- Annonse -